OBO信号系列防雷器

OBO同轴信号防雷器,OBO视频信号防雷器,OBO视频BNC接口防雷器

OBO同轴信号防雷器,OBO视频信号防雷器,OBO视频BNC接口防雷器
  • 型号:OBO KoaxB-E2/FF-B、 KoaxB-E2/MF-C、 KoaxB-E2/MF-F、 KoaxN-E5/FF-B、 KoaxN-E5/MF-C、 KoaxN-E5/MF-F
  • 品牌:OBO
  • 最大通流容量:7.5KA
  • 产品参数:OBO KoaxB-E2/FF-B、 KoaxB-E2/MF-C、 KoaxB-E2/MF-F、 KoaxN-E5/FF-B、 KoaxN-E5/MF-C、 KoaxN-E5/MF-F同轴信号防雷器,OBO视频信号防雷器,OBO视频BNC接口防雷器
购买反馈
OBO同轴信号防雷器

OBO KoaxB-E2/FF-B KoaxB-E2/MF-C、 KoaxB-E2/MF-F、 KoaxN-E5/FF-B、 KoaxN-E5/MF-C、 KoaxN-E5/MF-F
 
技术参数:
型号
KoaxB-E2/
FF-B
KoaxB-E2/
MF-C
KoaxB-E2/
MF-F
KoaxN-E5/
FF-B
KoaxN-E5/
MF-C
KoaxN-E5/
MF-F
测试范围
0 → 2
0 → 3
1 → 3
1 → 3
0 → 3
1 → 3
接口/保护脚
BNC/
2cores
BNC/
2cores
BNC/
2cores
BNC/
2cores
N/
2cores
N/
2cores
最大放电电流/每线
线-地
线-线
2.5KA/
2.5KA
2.5KA/
2.5KA
-/-
2.5KA/
2.5KA
2.5KA/
2.5KA
-/-
综合保护线-地
线-线
15KA/
15KA
15KA/
15KA
10KA/
0.5KA
15KA/
15KA
15KA/
15KA
10KA/
0.5KA
精细保护线-地
线-线
15KA/
15KA
15KA/
15KA
10KA/
0.5KA
15KA/
15KA
15KA/
15KA
10KA/
0.5KA
额定工作电压 VN
110V
5V
5V
110V
5V
5V
动作电压 VP
180V
6.5V
6.5V
180V
6.5V
6.5V
IN下的保护水平电压
线-地/ 线-线VP
<500/
<500
<500/
<50
<500/
<50
<500/
<500
<500/
<50
<500/
<50
插入损耗(36KHEF) DB
0.1
0.2
0.2
0.1
0.2
0.2
最大传输率 HE
950M
113M
200M
950M
113M
200M
串接电阻
-/-
4.7
-/-
-/-
4.7
-/-
 
 
询价单

 

分享到:
点击次数:  更新时间:2015-10-12 13:37:55  【打印此页】  【关闭

产品展示

联系方式

公司名称:深圳国安时代防雷科技有限公司
所 在 地:广东/深圳
联系人:颜经理
电  话:13714047423
邮  编:518057
网  址:www.gaspd.com